Reactie VVD op het concept-coalitieakkoord

Vrijdag bereikte ons het concept-coalitieakkoord van de drie onderhandelende partijen. Aan het CDA en de VVD is verzocht om een reactie en om aanvullende punten om in dit akkoord op te nemen.

De VVD vraagt zich af waarom. De partijen kiezen voor een model met een duidelijke coalitie en oppositie. Volgens ons is het dan aan de coalitie om duidelijke keuzes te maken en hierover in debat te gaan in de raad.

Het voorliggende akkoord maakt die heldere scherpe keuzes niet. Het is duidelijk dat de focus in ieder geval niet op de financiën ligt. Dekking van de voorstellen ontbreekt volledig en er wordt al voorgesorteerd op lastenverhoging. De tekst is verder onsamenhangend en biedt geen solide basis voor een stevige coalitie. Wel voor een stevige oppositie.

De lat voor vernieuwing, transparantie en inspraak werd hoog gelegd. Dit wordt helaas nu al niet waargemaakt. De inbreng van inwoners en organisaties zien we nauwelijks terug in het akkoord. Het past niet bij de Samenleving Voorop om pas over drie maanden terug te koppelen wat er eventueel van die uitgebreide inspraakronde is overgebleven. Het is te hopen dat het enthousiasme van de samenleving tegen die tijd niet is bekoeld. Dezelfde samenleving hebben we hard nodig de komende tijd.

De keuze voor juist deze coalitie wordt nog steeds inhoudelijk niet gemotiveerd. Het doet geen recht aan de verhoudingen in de raad en in de samenleving. De uitslag van de verkiezingen is geen roep om een ruk naar links of een coalitie van willekeur. Het is de bewuste keuze van deze coalitie om een groot deel van de kiezers aan de kant te schuiven.

Het aanvullen van het akkoord zonder daarbij bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering, past niet bij de VVD. Wij zien daar dan ook van af. Overigens houden we ons aanbevolen om alsnog mee te werken aan een coalitie, maar als een volwaardige gesprekspartner en op een constructieve manier. Alleen dan wordt er bijgedragen aan een scherp akkoord dat goed is voor Leusden.

De VVD zal inhoudelijk reageren op dit voorgenomen akkoord op de plaats waar dat hoort, namelijk in de eerstvolgende raadsvergadering.

Eén gedachte over “Reactie VVD op het concept-coalitieakkoord”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.