Kantines verenigingen krijgen er een uur bij

Met het raadsbreed ondersteunde amendement op initiatief van de VVD mag de bar in de (sport)kantine tot twee uur na de laatste activiteit open blijven in plaats van slechts een uur. We verruimen hiermee de mogelijkheid voor verenigingen omfondsen te genereren in een tijd dat de kosten toenemen.

Amendement CU/SGP, CDA en VVD burgerinitiatief coffeeshops aangenomen

In de raad van 14 november jl. is een gezamenlijk amendement aangenomen van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA. Dat betekent dat niet het college, maar de raad met een voorstel zal komen om het huidige beleid waarin geen coffeeshops worden toegestaan, wel of niet aan te passen. Hoewel de VVD tegen het vestigen van een coffeeshop in Leusden is, vinden wij dat het burgerinitiatief serieus genomen moet worden. We voeren graag in het voorjaar van 2014 een debat in de raad hierover. Het college zal ons van feitelijke en complete informatie voorzien.

20131130-202715.jpg