Noodopvang vluchtelingen in Leusden

De VVD is van mening dat het actuele probleem van de grote vluchtelingenstroom alléén in de regio kan worden opgelost en vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen. Dat lossen we als gemeenteraad helaas niet 1-2-3 op. Bovendien gaan wij daar niet over.

De realiteit is dat op dit moment grote aantallen mensen in Europa hun toevlucht zoeken.

De VVD vindt dat wij in Leusden mensen die aan de poort staan, niet zomaar kunnen laten staan. Leusden moet een bijdrage leveren aan de tijdelijke huisvesting van mensen die een status als politiek of (burger)oorlogsvluchteling hebben. Daar gaan wij over en ook de VVD neemt haar verantwoordelijkheid.

De VVD heeft in september in de raad een motie mede ingediend die het college oproept om voor noodopvang te zorgen, als op ons een beroep wordt gedaan. Dat is nu aan de orde.

Onze burgemeester Annemieke Vermeulen heeft in overleg met het COA een locatie gevonden voor noodopvang die past bij de Leusdense maat: er komen niet meer dan 400 opvangplaatsen voor een maximum van anderhalf jaar. De veiligheid wordt gewaarborgd van de inwoners van Leusden en van de vluchtelingen die tijdelijk gehuisvest zullen gaan worden. Immers inwoners van Leusden én vluchtelingen zijn gebaat bij een veilige en menswaardige opvang. Door zorgvuldige communicatie wordt draagvlak bewaakt en wordt de samenleving maximaal betrokken, zoals ook bij de crisisnoodopvang in Woudenberg bleek uit de massale inzet van vrijwilligers.

A.s. vrijdag 18 december is er vanaf 18:00u een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Leusden op het gemeentehuis. De VVD is daarbij aanwezig en ontmoet u graag om eventuele vragen te beantwoorden.

Carlos Genders

Fractievoorzitter VVD Leusden