VVD stemt in met begroting 2018

De VVD is donderdagavond 2 november met grote aarzeling akkoord gegaan met de begroting voor 2018.

De begroting zag er aanvankelijk prima uit, met een meerjarenperspectief dat in de jaren na 2018 enkele tonnen positief zou uitvallen. Maar op 27 oktober bleek plotseling uit een memo van het college, dat Leusden afstevent op een miljoenentekort in de zorg. De uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp gaan in 2017 en waarschijnlijk in 2018 en 2019 jaarlijks tot 2,1 miljoen meer kosten dan voorzien.

Als dat inderdaad zo is, zijn ook de reserves vanaf volgend jaar niet meer toereikend. Het enorme gat in de begroting dat dan ontstaat, is geen goede start voor een nieuw college dat zal aantreden na de verkiezingen in maart 2018. Reden genoeg voor VVD en CDA om in een spoeddebat uitleg te vragen van het college. Afgelopen dinsdag 31 oktober gaf het college aan, mogelijkheden te zien om de tekorten te dekken. Maar hierover zal pas in het begin van 2018 meer duidelijkheid komen.

De VVD staat voor een solide financieel beleid zonder grote verrassingen. Daarom was de VVD geschrokken en vroeg zich af of het college wel voldoende grip op de zorguitgaven heeft. Heeft het college wel goed op de winkel gepast? In het debat van dinsdag kon het college de VVD slechts deels overtuigen.

De begroting stelde de VVD voor een groot dilemma. Nu niet akkoord gaan betekent dat de nu geschrapte OZB-verhoging van € 160.000 toch door gaat en bovendien zijn er wel verplichte taken uit te voeren die geld kosten.

In de slotfase van het debat is de VVD nét voldoende overtuigd door wethouder Dragt (financiën), die aangaf zich met het hele college tot het uiterste te zullen inspannen om het tekort te dekken en zo nodig niet verplichte uitgaven uit te stellen. Het spreekt voor zich dat de VVD de ontwikkelingen bij de najaarsnota, die binnenkort verschijnt, nauwlettend zal monitoren. Jammer dat het zo ver heeft moeten komen.