VVD-fractievoorzitter Carlos Genders bezoekt noodopvang

 

20 mei 2016

Op uitnodiging van collega Karolien Pouwels van de ChristenUnie/SGP heb ik een informeel bezoek gebracht aan de noodopvang op de voormalige ROC/SBBO-locatie Clarenburg. Het eerste wat er in het oog springt, is de soberheid van de opvang. Meer dan bed, bad en instant maaltijden wordt door het COA niet geboden. De bewoners doen hun best om hun leefomgeving met enige decoratie wat op te fleuren, maar het blijft ogen als een noodsituatie. Wij waren te gast bij twee jonge Syrische vluchtelingen die hier al zes maanden verblijven en regelmatig Nederlandse taalles krijgen van Karolien. Ze worden ook af en toe uitgenodigd om gast aan tafel te zijn bij Leusdenaren. Daarnaast zoeken ze met wisselend resultaat naar een zinvolle tijdsbesteding, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk op hun vakgebied. De verveling en de langdurigheid van de procedure leiden soms tot frustratie, maar gezien de omstandigheden kijk ik daar niet raar van op.

Op www.gastvrijleusden.nl kunt u lezen welke activiteiten er georganiseerd worden en kunt u zich ook hiervoor opgeven.

Wisseling in de VVD-fractie

De VVD in Leusden gaat na het zomerreces met een nieuw samengestelde fractie aan de slag. Raadslid Tom Wildenburg heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan burgemeester Vermeulen en zal in de raadsvergadering van 10 juli afscheid nemen. Klaas Roskam, de huidige fractievertegenwoordiger, neemt zijn plaats in. Reden voor het vertrek van Wildenburg ligt in het feit dat de sterke groei van zijn bedrijf en het toenemend beslag op zijn tijd om raadswerk uit te voeren op het beste niveau, in onbalans dreigen te raken. Wildenburg is vijf jaar actief in de lokale politiek voor de VVD Leusden, eerst als bestuurslid en later als lid van de raad.

Ik neem deze beslissing nu niet van harte, maar weet dat het zowel qua inhoud als timing wel verstandig is,” aldus Wildenburg. “De wijze van invulling van het raadswerk ligt wat mij betreft op een dusdanig niveau, dat ik het er niet ‘even bij doe’. De afgelopen jaar heb ik bijna vijftig werkbezoeken gedaan, tientallen raadsbijeenkomsten bijgewoond, de campagne voor de Leusdense verkiezingen geleid, enzovoorts. Om dat werk echt goed te doen, moet je ook veel en vaak op diverse niveaus je kiezers vertegenwoordigen en spreken. Dat wat ik doe, doe ik ook met 200% inzet en is voor mij persoonlijk niet onderhandelbaar. De offers die dat nu in toenemende mate vraagt, zijn niet langer te combineren met mijn persoonlijke en zakelijke belangen.

Klaas Roskam neemt de vrijgekomen zetel in en heeft zich tijdens de verkiezingen als een uiterst kundig kandidaat-raadslid gepresenteerd. Wonend in Leusden Zuid is hij als specialist op Onderwijs, Sport en Economische Zaken een waardige opvolger. “Klaas is voor mij een uitstekende kandidaat,” aldus Wildenburg. “De belofte aan de kiezers om een ondernemend, sociaal, Leusdens en liberaal verschil te gaan maken, is bij hem in bijzonder goede handen. We gaan van Klaas nog veel zien en horen en ik weet dat hij staat te trappelen om te beginnen. Ook daarom is het tijdstip van deze beslissing niet ongelukkig.

Er is al met gemengde gevoelens gereageerd op het vertrek van Wildenburg uit de raad. Zijn inbreng in het VVD bestuur, het raadswerk en pas sinds kort als voorzitter in de Avond van Leusden gaat worden gemist. “Begrijpelijk, moedig, maar helaas voor ons. We gaan hem zeker missen!” waren reacties die in de raad en bij de Gemeente Leusden waren te horen.

Voor meer informatie:

VVD Leusden, Achterveld en Stoutenburg
Carlos Genders
fractievoorzitter
(06)15003269
Genders.VVD@gmail.com

VVD Leusden blij met start fietspad Leusden-Achterveld

Woensdag 12 maart 2014 is de start van de aanleg van het fietspad langs de Asschatterweg tussen Achterveld en Leusden feestelijk gemarkeerd. Natuurlijk mocht ik als portefeuillehouder fietspad, fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD niet ontbreken. De VVD is blij dat na 30 jaar touwtrekken nu ook fase 2 van start gaat.

2014-03-12 16.53.39
Bouwbord nabij Groot Zandbrink

2014-03-12 15.41.01
Lijsttrekker en fractievoorzitter Carlos Genders met Gerrit Kroeze en Wim Vos (CDA)