Terugblik 2014 op Golfbreker radio

Fragmenten uit de uitzending van 27 december 2014. Fractievoorzitter VVD Leusden Carlos Genders te gast bij Golfbreker radio samen met wethouder Jan Overweg (CU/SGP).

 

Najaarsnota 2014

Bijdrage debat najaarsnota 18 december 2014:

Voorzitter,

We verkeren nog steeds in zwaar weer. Bij ieder debat over de financiële positie van de gemeente Leusden blijkt dat weer. De ontwikkeling van het begrotingsresultaat bij de najaarsnota laat oplopende tekorten zien. Nu nog maar 38k€, volgend jaar al dik twee ton. De positieve resultaten die voorspeld worden voor 2016, 2017 en 2018 zijn uiterst onzeker.

Ter dekking van de tekorten doet het college een greep in de kas. Dat is geoorloofd, voor zover het om incidentele tekorten gaat. We kunnen een discussie starten, in hoeverre de tekorten nu incidenteel zijn. Maar de VVD kan leven met de najaarsnota, mits de wethouder de “overschotten” van 2016 tot en met 2018 gebruikt om de onttrekkingen te compenseren. Wat dat betreft kunt u dit zien als een piketpaaltje voor het voorjaarsdebat 2015.

Dank u wel.