Zondagsopenstelling door Eerste Kamer: Leusden aan zet!

Vandaag is door de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen die de beslissing over het wel of niet openstellen van winkels bij de gemeenten legt.

De VVD Leusden is vóór verruiming van de huidige openstelling en zal hiertoe een initiatiefvoorstel indienen. Naar verwachting komt dit aan de orde in de raadsvergadering van 10 juli a.s.

VVD Leusden op zoek naar verkiezingsthema’s

De VVD is geïnteresseerd in wat u als belangrijkste thema’s ziet voor de toekomst van Leusden. Welke onderwerpen gaan voor ú het verschil maken in de volgende bestuursperiode van 2014-2018?

Laat ons weten wat u bezighoudt, of de gemeente daar een rol in kan of moet spelen (of juist helemaal niet) en hoe de gemeenteraad daaraan kan bijdragen. Reageer via Twitter @Leusden2014 of stuur een mail aan leusden2014@vvdleusden.nl.

We gebruiken alle suggesties en ideeën als input om een compact en realistisch liberaal verkiezingsprogramma op te stellen.