Zondagsopenstelling door Eerste Kamer: Leusden aan zet!

Vandaag is door de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen die de beslissing over het wel of niet openstellen van winkels bij de gemeenten legt.

De VVD Leusden is vóór verruiming van de huidige openstelling en zal hiertoe een initiatiefvoorstel indienen. Naar verwachting komt dit aan de orde in de raadsvergadering van 10 juli a.s.